0 (212) 234 9728         kvkk@aecdanismanlik.com         08:00 - 17:00

Murat Altındere’den avukatlara KVKK semineri

Haber kaynağı için tıklayınız.

Avukat Murat Altındere Divan Otel’de gerçekleştirdiği seminerde Mersinli avukatlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

KVKK ve Uyum Süreci kapsamında Mersin’de birçok bilgilendirme seminerleri düzenleyen Av. Murat Altındere, Divan Otel’de düzenlediği seminerde avukatlara ve firma temsilcilerine kanunla ilgili önemli bilgiler verdi.

KVKK’nın kapsadığı alanlar, izlenmesi gereken yol haritası, KVKK’nın doğuracağı sonuçlar hakkında konuşan Altındere, “KVKK’nın amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, söz konusu kişisel verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek. Kanunun getirdiği yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda ise ağır yaptırımlar uygulanıyor.  Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, ifade etmektedir. Yani kişiyi ilgilendire her türlü bilgi kişisel veri içerisinde yer alıyor.  Özellikle ticari şirketler açısından KVKK’nın getirdiği yasal yükümlülükler maddi olarak büyük bir tehdit oluşturuyor. Şöyle ki, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesine dayanarak çıkarmış olduğu 19.07.2018 tarih ve 2018/87 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan işletmelerde Kurum tarafından VERBİS’e son kayıt tarihi 30.06.2020 olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca, bu kriterler gözetilmeksizin faaliyeti ve mesleği gereği özel nitelikte veri işlemekte olan Hastaneler, doktor, diş hekimi, eczacı, diyetisyenler için VERBİS’e son kayıt tarihi 30.09.2020 tarihi olarak kararlaştırılmıştır.VERBİS sistemi ise, söz konusu kişisel verilerin kaydedilmesi ve korunmasının amaçlandığı bir sistem olup, bizzat ilgili veri sorumluları tarafından envanterler, açık rıza beyanları, aydınlatma formları ve metinleri ile yapılacak olan bir fizibilite çalışmasının mevzuat gereği pratiğe dökülmesini amaçlayan bir sistem. Söz konusu bu sisteme kayıtların yapılmaması halinde ise 1 Milyon TL’ye kadar idari para cezaları şirket sahiplerini bekliyor” dedi.

İki oturumda gerçekleşen seminer, Av. Mert Şanlı ve Av. Ali Cem Bilgili’nin sunumu ile devam etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.